Aktualności 2017/2018 Nasza Przyjaciółka i Patronka Wanda Chotomska Regulamin XXXIV Konkusu Karta zgłozeniowa XXXIV edycji konkursu Komunikat Jury XXXIII edycji konkursu (2017) Lista laureatów i wyróżnionych (2017) Regulamin XXXIII Konkursu Karta zgłoszeniowa XXXIII edycji konkursu "Krzyk pióra" - utwory laureatów 2016 Komunikat Jury XXXII edycji konkursu (2016) Lista laureatów i wyróżnionych (2016) Słowo do autorów i ich opiekunów 2016 Regulamin XXXII Konkursu Karta zgłoszeniowa XXXII edycji konkursu Komunikat Jury XXXI edycji Konkursu (2015) Lista laureatów i wyróżnionych (2015) Komunikat Jury XXX edycji konkursu (2014) Lista laureatów i wyróżnionych (2014) Wydane tomiki wierszy i opowiadań Sponsorzy konkursu Społecznie pracujące jury Nasz Konkurs Literacki w Ameryce ARCHIWUM Kilka rymów do nas od pani Wandy Chotomskiej Słowo do autorów i ich opiekunów (2017)

Konkurs Literacki

Regulamin XXXIV Konkusu

XXXIV Międzynarodowy Konkurs

Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Rok szkolny 2017/2018

 

Witamy serdecznie i bardzo słonecznie wszystkich Młodych Mistrzów Pióra, ich Rodziców i Nauczycieli! 

Przypominamy o kolejnej, 34. edycji naszego konkursu. Przekonane o powakacyjnej wenie twórczej naszych znanych i nieznanych jeszcze laureatów - zapraszamy Was do udziału w literackich zmaganiach! Hej- pióro w dłoń! lub z natchnieniem do klawiatury!
Bardzo dziękujemy nauczycielom polskich i polonijnych szkół z pasją pracującym nad inspirowaniem zainteresowań i doskonaleniem umiejętności literackich swoich uczniów. Najwspanialszej Przyjaciółce Młodych Mistrzów Pióra – Pani Wandzie Chotomskiej – bardzo zależało na rozwijaniu i promowaniu talentu uczestników naszego konkursu.
Po wprowadzeniu reformy oświatowej i połączeniu dwóch szkół jesteśmy już wprawdzie Szkołą Podstawową nr 3 w Słupsku, jednak prace związane z organizacją konkursu prowadzone będą nadal w budynku Gimnazjum nr 2.


Regulamin konkursu:

1.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

2.Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.

3.Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego  obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

4.Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

5.Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu serdecznie prosimy o:

-przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;

-podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

-podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

-nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;

-opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;

-wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;

-dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;

-dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

6.Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

7.Organizatorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, kiedy autor bardzo słabo zna język polski,  możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

8.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2018 r.

9.Prace oceniane będą w kategoriach:

poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V- VII, uczniowie gimnazjum; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VII, uczniowie gimnazjum, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

10.W skład Komisji Konkursowej wchodzą: poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy nau­kowi Uniwersytetu Warszawskiego i Aka­demii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

11.Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz ich opie­kunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Dzieciom, młodzieży i opiekunom spoza Słupska zapew­niamy  możliwość  noclegu w przystępnej cenie – w Bursie Szkoły Podstawowej nr 5.

12.Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opubli­kowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, na facebooku www.facebook.com/konkursliterackislupsk, a także w prasie  regionalnej.

13.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gimnazjum nr 2  w Słupsku: www.gimnazjum2slupsk.edupage.org.

 

Jolanta Wiśniewska – Dyrektorka Szkoły

Maria Pietryka-Małkiewicz – Koordynatorka Konkursu­

 

Adres organizatora Konkursu:

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jana Twardowskiego

ul Sobieskiego 3

76-200 Słupsk

tel./fax. 059 845-61-40

tel. kontaktowy koordynatora: 692 477 930

www.facebook.com/konkursliterackislupsk

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku
    ul Sobieskiego 3
    76-200 Słupsk
  • 59 8456140
    59 8456043

Galeria zdjęć